Gašper Uršič, župan Občina Cerkno

GAŠPER URŠIČ | ŽUPAN OBČINE CERKNO

“Skupaj z občani bomo v mandatu 2018-22 odločno stopili na pot, ki bo nam bo omogočila lepo in prijetno življenje v dobri soseščini.”Gašper Uršič

Gašper Uršič je bil na mesto župana Občine Cerkno izvoljen decembra 2018.

Župansko funkcijo opravlja poklicno.

V preteklosti je opravljal funkcijo presednika društva in bil vršilec dolžnosti direktorja LTO LAUFAR CERKNO.

Od leta 1998 je bil aktiven na kulturnem področju, pred nastopom funkcije župana pa je bil na samostojni podjetniški poti kot predsednik zadruge.

Urad župana
Katja Lapanja, tajništvo
05 373 46 40
05 373 46 49
obcina@cerkno.si

Uradne ure za občane
Sreda: 8:00-10:00, 15:00-17:00
Po predhodnem dogovoru s tajništvom.

Vabila na prireditve
Vabilo naj zaradi lažjega usklajevanja obiskov prispe v fizični ali elektronski obliki najkasneje 5 – 7 dni pred dogodkom. Prednost imajo prireditve organizatorjev, ki bodo vabilo poslali pravočasno.

Vabilo naj vsebuje:

  • naziv prireditve
  • uro in datum prireditve
  • kraj prireditve
  • kontaktno osebo