Občinski svet

Občinski svet Občine Cerkno sestavlja 16 članov. Njegove pristojnosti so opredeljene v 16. členu Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/14) in Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 75/15), njegovo delo pa ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08) in Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Ur. list 94/14).