Znižano plačilo vrtca za leto 2010 – obvestilo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

OBČINA CERKNO
OBČINSKA UPRAVA

Številka: 602-01/2009-01
Datum: 22.10.2009

Spoštovani starši!

Želimo vas spomniti, da znižano plačila vrtca za leto 2010 lahko uveljavljate z oddajo
“VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA za leto 2010″.

Vloge bomo sprejemali na Občini Cerkno od 02.11. 2009 do 13. 11. 2009.

Popolne vloge lahko pošljete tudi po pošti na naslov:
Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno.

Veljavni obrazec Vloge za znižano plačilo vrtca (obrazec VRT/1) lahko dobite:

  • na spletni strani Občine Cerkno,
  • na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport,
  • na državnem portalu E-uprava,
  • v knjigarnah in papirnicah.

Dodatne informacije dobite osebno na Občini Cerkno pri Marjeti Simonič ali na telefonski številki: 05/ 37 34 647 in na e-naslovu: druzbene.dejavnosti@cerkno.si.

S spoštovanjem,

Občina Cerkno
Služba za družbene dejavnosti:
Marjeta Simonič