Zbirni center za odpadke Cerkno – SPREMEMBA urnika

admin Ravnanje z odpadki

Spoštovani občani,

obveščamo vas, da je urnik obratovanja Zbirnega centra Cerkno od 22.9.2011 naprej spremenjen, in sicer obratuje ob četrtkih od 11h do 14h in ob sobotah od 7h do 10h.

Hvala za razumevanje !

Občina Cerkno
Komunala d.o.o., Idrija

Zbirni center za odpadke Cerkno

Zbirni center Cerkno, ki se nahaja na lokaciji čistilne naprave Cerkno, je namenjen vsem občanom Občine Cerkno za ločeno zbiranje odpadkov. Občani lahko iz gospodinjstev pripeljejo in brezplačno oddajo vse vrste odpadkov, ki tam nastajajo. Na območju zbirnega centra je nameščenih več različnih ustrezno označenih zabojnikov, namenjenim razvrščanju in začasnemu skladiščenju odpadkov. Odpadki, ki se lahko ponovno reciklirajo oz. se na ustrezen način predelajo, bodo nato oddani pooblaščenim prevzemnikom.

V zbirni center se lahko pripelje in po navodilih sortira naslednje vrste odpadkov:
• Odpadni papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona
• Odpadno stekleno embalažo
• Odpadno plastično in kovinsko embalažo in embalažo iz sestavljenih materialov,
• Odpadke iz kovin
• Les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
• Biološke odpadke iz gospodinjstev
• Zeleni odrez in odpadki iz vrtov
• Izrabljena oblačila in obutev
• Tekstil
• Jedilna olja in maščobe
• Ostanke barv, črnil, lepil in smol, detergentov in ostalih čistil
• Izrabljene baterije in akumulatorje
• Ostale nevarne odpadke
• Zdravila in fitofarmacevtske pripravke
• Električno in elektronsko opremo, sijalke
• Belo tehniko
• Kosovne odpadke
• Izrabljene avto gume
• Manjše količine gradbenih odpadkov (adaptacije stanovanj)
• Kritino iz azbestnih materialov
• Ostanke odpadkov

Prevzem odpadkov je za občane Občine Cerkno, ki so vključeni v javni odvoz odpadkov izvajalca Komunala d.o.o. Idrija, do določene količine brezplačen. Občane vljudno vabimo, da obiščejo in pripeljejo v zbirni center vso odvečno kramo, ki zaseda prepotreben prostor v bivanjskem okolju. Občani, ki so vključeni v reden odvoz bioloških odpadkov lahko brezplačno prevzamejo tudi ustrezne biorazgradljive vrečke.

Želimo si, da bo zbirni center, ki se nahaja na vratih Cerkna ostal urejen in kot tak tudi pokazatelj okoljske naravnanosti kraja in vseh prebivalcev, zato naprošamo občane, da se držijo navodil in da ustrezno odlagajo odpadke.

Za vse predloge, pripombe ali potrebne nasvete se lahko obrnejo na strokovne delavce Komunale Idrija na telefon 372 72 00, na delavca v zbirnem centru ali na strokovne službe Občine Cerkno in z veseljem bomo poskušali skupaj poiskati ustrezno rešitev za naše odpadke.