Zbiranje prijav zaradi škode v kmetijstvu zaradi posledic suše v letu 2022

admin Obvestila

Občina Cerkno, na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR z dne 12. 8. 2022, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše 2022.

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnete spodaj priloženi Obrazec 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči. Obrazec je na voljo tudi na sedežu Občine Cerkno.

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Občina Cerkno, Bevkova ul. 9, 5282 Cerkno ali ga na istem naslovu oddate osebno. Rok za oddajo vlog je petek 16. 9. 2022 do 11. ure.

Obrazec mora biti podpisan (dvakrat na drugi strani) in obvezno vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • telefonska številka nosilca
  • davčna številka nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev; če KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, ni upravičen do državne pomoči
  • GERK – številka GERK-a; če ima nosilec v enem GERK-u več kultur, je le-te potrebno napisati ločeno in prav tako ločeno površino za vsako kulturo posebej (seštevek GERK-a)
  • vrsta kulture in šifra – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • poškodovanost – dejanski odstotek poškodovanosti
  • površina poškodovane kulture – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Obrazec (.doc datoteka)