Zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisifolia L.) in plevelov na strniščih

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V teh dneh se bo na toplejših rastiščih pričelo cvetenje alergene pelinolistne ambrozije, ki množično raste na nekmetijskih zemljiščih ob robovih cest, poti ter na kmetijskih zemljiščih na robovih koruznih njiv in na neobdelanih strniščih. Letos smo zaznali povečano prisotnost ambrozije v spodnje Vipavski dolini na poplavljenih površinah ob vodotokih.

Zaradi velikega števila občutljivih ljudi tudi pri nas je MKO izdalo »Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia«, ki je začela veljati 31. julija 2010. Imetniki zemljišč so dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali njihov nadzemni del tako, da se v tej rastni dobi ne obraste več. Odstranitev rastlin je potrebno opraviti ČIMPREJ, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico.

Več v priponki.