Zaščita vodovodnega priključka pred zmrzaljo

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Vse uporabnike pitne vode pozivamo, da poskrbijo za zaščito svojih vodovodnih priključkov, vodomerov in hišnega vodovodnega omrežja pred zmrzaljo. To storimo z dovolj globokim vodomernim jaškom z izolirnim pokrovom in z dodatno toplotno zaščito z izolacijskimi materiali.Dodatni preventivni ukrep proti poškodbam vodovodnega omrežja zaradi zamrznitve pa je, da zagotovimo reden pretok vode ter v prostorih z vodovodno napeljavo temperaturo nad 4° C.