Zaščita pred zmrzaljo!

admin Vodooskrba

Vsem uporabnikom vodovoda svetujemo, da poskrbijo za ustrezno toplotno zaščito vodovoda, občasno preverijo stanje vodomera ter izpustijo vodo iz vodovodne napeljave povsod tam, kjer je ta izpostavljena mrazu. Mraz je najpogostejši krivec za okvare vodomerov, kadar ti niso ustrezno zaščiteni pred zmrzaljo! Ko voda zmrzne, poveča volumen in posledično poškoduje vodomer in priključno cev.

Občina Cerkno ne more prevzemati odgovornosti v primerih, ko uporabniki ne poskrbijo za preventivno zaščito svojih vodomerov in zato sami nosijo stroške tovrstnih okvar in poškodb vodomerov, kakor tudi stroške izgube vode zaradi tovrstnih okvar vodovoda. Tam, kjer vodovod ni v stalni rabi, uporabniki praviloma opazijo okvare šele takrat, ko mraz popusti, in ko so zaradi okvar priključkov, ki jih je povzročil mraz, morda iztekle že velike količine vode!
Kako pred mrazom zaščititi vodomer in vodovodno napeljavo?

  • uredimo si dovolj globok vodomerni jašek, ki ima izoliran pokrov,
  • v vodomerni jašek namestimo dodatno toplotno zaščito z izolacijskimi materiali, ki ne vpijajo vlage, in sicer nad vodomerom ali okrog vodomera in cevi,
  • preprečimo vdiranje hladnega zraka v vodomerni jašek,
  • poskrbimo za vsaj minimalno gibanje vode v vodovodni napeljavi.

Uporabnike pozivamo, da poskrbijo za zaščito svojih vodovodnih priključkov, vodomerov in napeljav pred zmrzaljo!