Zapisnik KS Šebrelje – 16. oktober 2020

admin Zapisniki krajevnih skupnosti

Zapisnik 5. korespondenčne seje sveta KS Šebrelje, ki je bila izvedena dne 16. oktobra 2020 s pričetkom ob 18. uri (izvedena telefonsko z vsakim članom Sveta članov KS posebej – zaradi vladnih ukrepov v zvezi s COVID-19).