Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2017

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Izvajalci programov in projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje programov na podlagi Javnih razpisov, s področja družbenih in društvenih dejavnosti Občine Cerkno, so dolžni, v skladu s pogodbo o sofinanciranju, na Občino Cerkno najkasneje:

– do 15. 11. 2017 dostaviti Zahtevek za izplačilo drugega obroka sredstev in delno poročilo o realiziranem programu ter

– do 31. 01. 2018 (humanitarne in invalidske organizacije do 31. 03. 2018) končno vsebinsko in finančno poročilo na predpisanih obrazcih.

Priloge: