Začasno zaprtje Krajevnega urada Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

S strani Upravne enote Idrija smo prejeli obvestilo, da bo Krajevni urad Cerkno od 1. 7. 2012 dalje (predvidoma do 31. 8. 2012) začasno zaprt zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja Upravne enote Idrija na njenem sedežu v Idriji.

Občani lahko v navedenem obdobju vse zadeve, ki jih sicer urejajo na Krajevnem uradu v Cerknem, uredijo v času uradnih ur na sedežu Upravne enote Idrija, Študentovska ulica 2.