SUBVENCIJA obrestne mere

[ZA MLADE] Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2021

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi, Novice

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije št. 3527-1/2021-1 z dne 24. 6. 2021, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2021.

Vloga za subvencioniranje obrestne mere >>
Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere – besedilo razpisa >>
Vzorec pogodbe >>

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE
Javni razpis je del ukrepov za zagotavljanje strateškega cilja 8 (Zagotovitev večje dostopnosti mladih do stanovanj), ki je del Lokalnega programa za mlade. Gre za ukrep 2: Lokalna skupnost zagotavlja sofinanciranje obrestne mere za stanovanjske kredite za osebe, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Lokalni program za mlade Občine Cerkno >>