Lokalni program za mladino Občine Cerkno

[WABILA] Srečanje župana Gašperja Uršiča z mladimi

admin Novice

Vabim mlade iz Občine Cerkno na skupno srečanje prek spletne videokonference.

Na srečanju bomo pregledali lokalni program za mladino, ki je bil sprejet na 22. seji občinskega sveta. Predstavili bomo projekt Krepitev skupnosti, ki je med drugim namenjen tudi podpori mladim. Posebej pa bomo spregovorili tudi o posameznih strateških ciljih, ki jih lahko pričnemo uvajati takoj.

Gašper Uršič, župan Občine Cerkno

Sreda, 17. 2. 2021, ob 17:00
Povezava do srečanja: https://arnes-si.zoom.us/j/98188427689
17:00 Zbiranje in sproščen pogovor
17:10 Predstavitev projekta Krepitev skupnosti
17:15 Predstavitev Lokalnega programa za mlade
17:30 Pogovor o korakih v naslednjih letih

Poudarek srečanja bo na naslednjih ukrepih:

STRATEŠKI CILJ 1: Spodbujanje razvoja mladinske politike v občini Cerkno in sinhrono delovanje akterjev na področju mladine v občini
UKREP 1.1: Vzpostavitev posvetovalnega telesa župana (komisije za mladinska vprašanja)

Predstavitev predloga poziva in dogovor o časovnicah izvedbe.

STRATEŠKI CILJ 3: Vzpostavitev sistema celovitega informiranja mladih v občini
UKREP 3.1: Vzpostavitev centralne informacijske točke

Projekt Krepitev skupnosti kot podpora vzpostavitvi informacijske točke mladih.

STRATEŠKI CILJ 4: Vključevanje mladih v odločanje v lokalni skupnosti
UKREP 4.1: Letna srečanja župana z mladinskimi organizacijami iz občine Cerkno

Dogovor o načinu izvedbe in povabilo k sodelovanju.

UKREP 4.2: Vzpostavitev participativnega proračuna s posebno kategorijo »mladi«

Predstavitev različnih možnosti in vabilo k sooblikovanju izvedbe.

logo_operacije_prp_leader_eu_slo