Vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje-informacije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

KORISTNE INFORMACIJE glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (JTO):

– Javni poziv in obvestilo za vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je objavljen v Uradnem listu RS, št. 73-74/06 z dne 14.7.2006, stran 5702,
– Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo, ZVVJTO-UPB2, Uradni list RS, št. 26/05 z dne 15.3.2005 in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-C), Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9.6.2006,
– Pravilnik o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v JTO s spremembami in dopolnitvami je objavljen v naslednjih številkah Uradnega lista RS: 1/04, 61/04 (95/04-popr.) in 92/06.
– Zakonsko določena povprečna vrednost priključnin in prispevkov SIS-u na vseh geografskih območjih in v vseh obdobjih znaša 1.388 DEM.

– ROK za oddajo zahtevka je 90 dni od objave javnega poziva.