Vir: www.kgzs.si

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

admin Novice

V prvi polovici meseca marca smo vas seznanili z načrtovano izvedbo šestih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Ker zaradi razglašene epidemije COVID-19 izvedba volitev v mesecu maju ni bila mogoča, vas seznanjamo, da bomo volitve v organe KGZS izvedli v jesenskem času.

Volitve v organe KGZS potekajo v dveh volilnih skupinah (v skupini fizičnih oseb in v skupini pravnih oseb), in sicer v trinajstih volilnih enotah, ki so hkrati tudi območne enote KGZS: Nova Gorica, Koper, Kranj, Ljubljana, Kočevje, Postojna, Novo mesto, Brežice, Celje, Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec in Murska Sobota.

V prvi volilni skupini fizičnih oseb glasovanje poteka po sistemu volitev v Državni zbor RS, kar pomeni, da bodo člani KGZS z volilno pravico v nedeljo, 4. oktobra 2020, od 7. do 19. ure lahko oddali svoj glas na približno 260 voliščih po vsej Sloveniji.

V skupini pravnih oseb se voli po t. i. elektorskem sistemu. Vsaka članica KGZS pravna oseba lahko določi svojega predstavnika, ki bo v njenem imenu v sredo, 30. septembra 2020, oddal svoj glas na enem od trinajstih volišč.

Za dodatne informacije smo vam na voljo, podrobnejša pojasnila o volitvah pa najdete tudi na spletni strani www.kgzs.si.