Večnamenski center Cerkno

V središču Cerkna Občina Cerkno odpira vrata Večnamenskega centra Cerkno. V njem namerava ustvariti dejavno stičišče in središče tako domačinov kot številnih obiskovalcev turističnega kraja.

V večnamenskem centru Cerkno več kot polovico površine stavbe namenjamo kulturno-izobraževalnim dejavnostim.

Z ureditvijo tega centra Občina Cerkno zagotavlja infrastrukturo za razvoj kulturno-izobraževalne dejavnosti ter društvene in gospodarske, predvsem turistične dejavnosti. Tako želi spodbuditi gospodarski in družbeni razvoj lokalnega in širšega, regionalnega okolja.

 • izvajanje kulturnih in družabnih dogodkov in prireditev (koncerti, razstave, predstave, posveti ipd.);
 • izvajanje izobraževanj (predavanja, delavnice, konference, tečaji ipd.) in izobraževalnih programov vseživljenjskega izobraževanja, povezanih z lokalnimi kulturnimi, zgodovinskimi ter etnološkimi značilnostmi;
 • začetek podjetniške dejavnosti (inkubator);
 • izvajanje turistične dejavnosti (turistično-informacijski kotiček), nastanitvene kapacitete so namenjene predvsem mladim.

S centrom tako v občini Cerkno:

 • ustvarjamo inovativno in ustvarjalno okolje,
 • krepimo načela trajnostnega razvoja v vseh dejavnostih in življenju,
 • povečujemo prepoznavnost lokalnih značilnosti (zgodovinskih, kulturnih, naravnih itn.),
 • bogatimo turistično ponudbo,
 • ohranjamo in prenašamo tradicionalna znanja, spretnosti in običaje (rokodelstvo, šege in navade, kulinarika ipd.),
 • razvijamo domače tržne izdelke in storitve,
 • ustvarjamo nova delovna mesta.