Vabilo na posvet – novi zakon o športu

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Državni zbor RS je dne 30. 5. 2017 sprejel nov Zakon o Športu (Uradni list RS, št. 29/17). Zakon je plod dolgega dela in je večinoma usklajen s civilno športno sfero, soglasno ga je podprl strokovni svet za šport, dobil je tudi pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije. Vsebina novega Zakona o športu je nastajala na podlagi Nacionalnega programa športa v RS do leta 2023 in izvedbenega načrta, ki daje ustrezne upravljalne podpore izvajalcem programa, kot so športna društva, športne zveze, javni zavodi, zasebniki …

Občina Cerkno vas vabi na predstavitev novega Zakona o športu, ki bo v petek, 12. januarja 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.