cerkno_2018_cps_razprava_02

Vabilo na javno razpravo za pripravo Celostne prometne strategije

admin Novice

Spoštovani,

vabimo vas na zadnjo, a najpomembnejšo javno razpravo o Celostni prometni strategiji občine Cerkno. Priprava prometne strategije se preveša v zaključno fazo. V preteklih mesecih smo z zainteresiranimi občankami in občani na javnih dogodkih razpravljali o obstoječem stanju, o problemih in izzivih, o možnih poteh razvoja in o želeni prihodnosti na področju prometa in mobilnosti v Občini Cerkno. Zbrana mnenja, predloge in predstave udeležencev smo upoštevali pri pripravi delovnih gradiv za strategijo. Poleg končnega predloga vizije mobilnosti so bili v sodelovanju s ključnimi deležniki določeni še strateški in operativni cilji ter izdelan nabor konkretnih ukrepov, s katerimi bo mogoče odpraviti obstoječe probleme in uresničiti vizijo. Te vsebine CPS želimo predstaviti na zadnji javni razpravi, jih v dialogu z vami dopolniti in na tej podlagi postopoma pripraviti končen predlog strategije.

Vljudno vas vabimo na 4. javno razpravo v okviru priprave Celostne prometne strategije občine Cerkno, ki bo potekala v sredo, 20. junija 2018, ob 17.00 v prostorih Večnamenskega centra Cerkno.

Na tem dogodku se želimo z zainteresiranimi občankami in občani pogovoriti o ciljih in o konkretnih ukrepih, ki bodo vključeni v akcijski načrt CPS.

Naj vas opozorimo še, da bo ta javna razprava zadnja priložnost, da kot predstavnik širše javnosti s svojimi mnenji in predlogi pomembneje vplivate na vsebino strategije in predvsem na nabor ukrepov, ki jih bo CPS vključevala med prioritetami akcijskega načrta. Vsebina CPS se bo namreč po tej javni razpravi postopoma oblikovala v dokončni predlog za obravnavo na Občinskem svetu.

V okviru zadnje javne razprave bo izvedeno tudi žrebanje nagrad za sodelujoče v nagradni igri »CPS Cerkno nagrajuje« ob v okviru izpolnjevanja ankete na temo potovalnih navad in zadovoljstva z ureditvijo prometa v občini Cerkno. Nagrade v nagradni igri prispevajo Občina Cerkno, podjetje Velo d.d., LTO Laufar Cerkno, Planinsko društvo Cerkno in podjetje AVRIGO d.o.o..

Vabimo vas, da sodelujete pri sooblikovanju pogojev za kakovostno življenje svoje lokalne skupnosti. Vaše mnenje je pomembno, zato se nam pridružite.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Občina Cerkno in pripravljalci CPS: LOCUS d.o.o. Idrija in ICRA d.o.o. Idrija.