logo_prp_eu_ekrp_leader_slo

Vabilo na aktivnosti v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice

admin Novice

DELAVNICA POLSTENJA OVČJE VOLNE ZA OTROKE
Rokodelska delavnica za otroke

SOBOTA, 15. 9. 2018, od 9.30 – 11.30, pred Hotelom Cerkno

Na delavnici polstenja ovčje volne se bodo otroci spoznali s tehniko polstenja ovčje volne in ustvarili preproste izdelke iz naravnega materiala. Spoznali se bodo z lastnostmi volne, načini uporabe volne, osnovami polstenja ovčje volne in oblikovanjem izdelkov, možnostjo recikliranja volne. Polstenje je ena najstarejših tehnik obdelave volne za izdelavo oblačil, tehnika modeliranja volne s pomočjo milnice in rok. Otroci si bodo sami izdelali manjši volneni izdelek, ki ga bodo lahko odnesli s seboj domov.

Delavnico polstenja ovčje volne za otroke bodo izvedle mentorice iz Društva BICKA iz Solčave. Organizacija: LTO Laufar Cerkno in LAS s CILjem.

UKREPI ZA DOSEGANJE VIŠJE KAKOVOSTI OVČJE VOLNE
Strokovno izobraževanje za rejce drobnice

SOBOTA, 15. 9. 2018, 8.00  – 10.00, v salonu Hotela Cerkno

Izvajalec: Klavdija Kancler, univ. dipl. inž. zoot., KGZ Nova Gorica

(prehranjevanje, pogoji v hlevu in na pašniku, zdravje živali in vpliv tretiranja z zdravili, pasme ovc,…)

UPORABA OVČJE VOLNE V KMETIJSTVU
Strokovno izobraževanje za uporabnike volne v kmetijstvu in vrtičkarstvu

SOBOTA, 22.  9.  2018, od 9.00 do 14.00, Cerkno

Izvajalec: Inštitut za promocijo varstva okolja, Maribor

V delovni sklop Volna in njena trajnostna uporaba, smo z namenom spodbude za uporabo volne v kmetijstvu in vrtičkarstvu vključili tudi izobraževanja za uporabnike volne. Uporaba volne v kmetijstvu je na območju Slovenije še dokaj v povojih in neizkoriščena priložnost.

Vabimo vas na sklop delavnic (teoretični in praktični del), ki je namenjen uporabi volne v kmetijstvu. Prof. dr. Ana Vovk Korže iz Inštituta za promocijo varstva okolja bo seznanila udeležence s prednostmi uporabe volne v vrtnarstvu, predvsem pri izdelavi različnih gred. V praksi bo predstavljeno, kako se izdela posamezne grede z uporabo ovčje volne v praksi – gomilasto, visoko in gredo iz palet; seznanili se bomo z mehčanjem zemlje s pomočjo volne.

Organizacija: LTO Laufar Cerkno in LAS s CILjem.

POLSTENJE OVČJE VOLNE KOT TERAPEVTSKA DEJAVNOST
Usposabljanje mentorjev za delo z ranljivimi skupinami

ČETRTEK, 27. 9. 2018, ob 15.30, prostori OŠ Cerkno

V operacijo smo vključili izobraževanje za mentorje, ki delajo z ranljivimi skupinami, v različnih institucijah, kot so osnovne šole, vrtci, varstveno-delovni centri, šole s prilagojenimi programi, psihiatrične bolnice, domovi za ostarele, različni zavodi in društva, … Z izobraževanjem mentorjev želimo zagotoviti trajnost in uvajanje obdelave volne kot terapevtske dejavnosti za ranljive skupine. Polstenje budi kreativnost, iniciativnost, motivacijo, meditacijo, krepi sposobnost vztrajanja, oblikovanja z rokami, čut za tip. Gre tudi za eno najstarejših tehnik obdelave volne za oblačila, ki pa se uveljavlja tudi v sodobnem oblikovanju oblačil.

Delavnico bodo izvedle mentorice iz Društva BICKA iz Solčave. Organizacija  LTO Laufar Cerkno in LAS s CILjem.

Aktivnosti in izobraževanja so za udeležence brezplačno. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: alenka.pisljar@icra.si  ali telefonsko številko: 05 93 40 390, do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno.

PROMOCIJA UPORABE VOLNE V KMETIJSTVU v okviru lokalnih tržnic na območju LAS s CILjem

  • SOBOTA, 15. 9. 2018, Kulinarično – ekološka tržnica, 8.00 -12.00, pred Hotelom Cerkno
  • SOBOTA, 29. 9. 2018. Tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov, 8.00 – 12.00, Pokrita tržnica Idrija, ulica sv. Barbare 8, Idrija
  • SOBOTA, 13. 10. 2018, 14. KMEČKA TRŽNICA, 8.00 -12.00, Mestni trg, Idrija

Vabljeni k sodelovanju!

LAS s CILjem

Operacija ˝Novi izzivi slovenske drobnice˝ je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoj podeželja 2014 – 2020.

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Dolenjska in Bela krajina izvajajo operacijo z naslovom »Novi izzivi slovenske drobnice«, ki so jo prijavile na 2. javni razpis za podukrep 19.3.: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več o projektu sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice najdete na spletni strani LAS s CILjem http://las-sciljem.si in na povezavi: http://las-sciljem.si/projekti-las/

logo_las-n_las-dbk_las-zgssd_las-s-ciljem