Vabilo na 15. (dopisno) sejo Občinskega sveta

admin Seje občinskega sveta

Številka: 900-0007/2020

Datum: 27. 08. 2020

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14)

S K L I C U J E M
15. (dopisno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji d n e v n i   r e d :

    1. ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno – varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno (.pdf datoteka).
      PREDLOG SKLEPA:
      Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, se sprejme po hitrem postopku v predlaganem besedilu.

Navodilo za glasovanje:

Glasuje se po elektronski pošti na naslov gasper.ursic@cerkno.si oz. obcina@cerkno.si.
Glasuje se tako, da se o predlogu sklepa glasuje ZA ali PROTI.
Rok za glasovanje je do ponedeljka, 31. avgusta 2020 do 10.00 ure zjutraj.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l.r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:
− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:
− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

VABILO:
Vabilo (.pdf datoteka)