logo-obcina-cerkno

Vabilo na 11. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno

admin Novice, Seje občinskega sveta

Spoštovani!

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 94/08 in 94/14) sklicujem 11. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno, ki bo v torek 12. maja 2020 ob 18:00 preko videokonference v aplikaciji Zoom Meetings.

Za udeležbo na seji kliknite na spodnjo spletno bližnjico:

https://us02web.zoom.us/j/92405695879

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 8. seji občinskega sveta dne 16. 4. 2020 ter poročilo o realizaciji sklepov (priponka 2.1)
 3. Ukinitev javnega dobrega na parceli št. 1979/13 k. o. Otalež (priponki 3.1 in 3.2)
 4. Odlok o proračunu Občine Cerkno 2020 – drugo branje (priponke 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)
 5. Letni program športa v občini Cerkno za leto 2020 (priponka 5.1)
 6. Letni program kulture v občini Cerkno za leto 2020 (priponka 6.1)
 7. Predlog elaboratov o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov (priponka 7.1)
 8. Pobude in vprašanja svetnikov

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

Lep pozdrav.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l. r.