Uspešna poletna turistična sezona 2021

admin Obvestila

Turizem je med panogami, ki jih je epidemija Covid-19 in z njo povezani ukrepi najbolj prizadela. Zaprtje nastanitvenih kapacitet in turističnih ponudnikov, omejitev gibanja in organiziranja dogodkov ter občutno zmanjšanje mednarodnih potovanj, so glavni razlogi za upad turističnega prometa. Po napovedih naj bi cikel okrevanja turizma do ravni pred korono trajal 5 let, pri čemer pa se bodo spremenili tudi turistični trendi.

Pa vendar se lahko turizem v Cerknem pohvali z uspešno poletno sezono. V mesecih od junija do vključno septembra so obiskovalci ustvarili 7.944 prihodov in 23.761 prenočitev. Od tega so 73,09 % prenočitev ustvarili domači gostje, 26,91 % pa tuji, slednji so letos ustvarili kar 82,45 % prenočitev več kot lani v istem obdobju.

Največji odstotek tujih gostov v letu 2021 predstavljajo nemški gostje, ki jim sledijo poljski, madžarski in češki gostje.

Skupno je bilo ustvarjenih 19,56 % prihodov več kot lani in 13,84 % več prenočitev. Povprečna zasedenost nastanitvenih obratov je bila v vseh poletnih mesecih skupno  65 %, v avgustu kar 90 %. Ob tem velja omeniti, da gostje ostanejo na destinaciji povprečno 3 dni.

Podatki kažejo, da se obisk v poletnih mesecih v zadnjih letih konstantno veča, kar gre pripisati načrtnemu razvoju in promociji turistične destinacije. Cerkno tako uspešno zasleduje cilj desezonalizacije, ki je eden izmed glavnih ciljev zapisanih v Strategiji razvoja trajnostnega turizma v občini Cerkno 2021 – 2025.

LTO Laufar Cerkno