novice_2013_urejanje_povrsin_na_podezelju

Urejanje površin na podeželju

admin Novice

Prihodnje leto se v Občini Cerkno obetata dve pomembni investiciji. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je namreč prek kratkim izdalo pozitiven sklep za sofinanciranje projekta, ki je namenjen urejanju površin na podeželju. Gre za enoten javni razpis, vsebina program zajema urejanje vaškega središča v Lazcu in javno otroško igrišče v Cerknem. Občina pričakuje, glede na projektantsko oceno, da bo vsaj 60 odstotkov investicije pokrilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V skladu s pravno-formalnimi predpisi bo 18. oktobra objavljeno javno naročilo, na osnovi katerega občina pričakuje večje število prijaviteljev. Izbran bo najugodnejši izvajalec, ki bo začel z izgradnjo v mesecu aprilu, zaključek pa je predviden za 15. avgust v naslednjem letu.
Občina Cerkno je investicijo že uvrstila v proračun za leto 2013, ki bi jo izvedla z lastnimi sredstvi, če podpore s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ne bi bilo. Vendar je občina ob aktivnem pristopu uspela.

Z zaključkom investicije bo organizatorjem prireditev v Lazcu olajšana izvedba športnih, kulturnih in zabavnih prireditev, Cerkno pa bo imelo posodobljeno otroško igrišče.

Vir fotografije: DLG