Novica_pasice_visit cerkno

Stališče župana in svetnikov liste Smo taki, kot smo do rebalansa proračuna

admin Novice, Uncategorized

Svet Občine Cerkno se je včeraj sestal na svoji 14. seji, kjer je obravnaval tudi nedavno pobudo svetnikov SDS, SLS in Liste SM, naj se Občina Cerkno vključi v nakup gostinskega lokala Pasice ob parkirišču Partizanske bolnice Franja. Župan Občine Cerkno Gašper Uršič in njegova skupina svetnikov liste Smo taki, kot smo pobudi sicer nasprotujejo z argumentom, da so v občini številni drugi objekti in področja, ki zahtevajo prednostno obravnavo in proračunska sredstva. Podpirajo pa ureditev parkirišča pred vhodom v sosesko Pasice, za kar so bila sredstva v proračunu že rezervirana. Na včerajšnji seji se je svet odločil za rebalans proračuna, s katerim se bo povečala postavka za nakup dotrajanega gostinskega objekta in spremljajočih zemljišč pred vhodom v Partizansko bolnico Franja. Zaradi iskanja dodatnih virov za obnovo objekta in ureditev sprejemnega informacijskega centra se bodo tako zamaknili ostali projekti in investicije Občine Cerkno.

Beseda o dolgoročnem razvoju Partizanske bolnice Franje in ureditvi sprejemno-informacijskega centra teče že več let. Da je slednji prepotreben, so bili soglasni že nekdanji župan Občine Cerkno Miran Ciglič, sedanji lastnik zemljišča pred Franjo, direktorica Mestnega muzeja Idrija Ivana Leskovec in predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Nova Gorica Ernesta Drole.

Pri iskanju sredstev za urejanje centra se je kot ena od možnih rešitev pokazalo kandidiranje na državnih ali evropskih razpisih. Predpogoj za to pa je upravljavski načrt za Partizansko bolnico Franja, ki je bil sicer pripravljen že leta 2004, a doslej še ni bil sprejet ali obravnavan na svetu Občine Cerkno.

Občina Cerkno je nedavno tako pisno potrdila, da ne bo uveljavljala predkupne pravice, zato je sedanji lastnik Pasic poiskal drugega zasebnega kupca, ki je pripravljen investirati v lokal in sodelovati z Občino pri ureditvi sprejemno-informacijskega centra. Na junijskem svetu Občine Cerkno je nekdanji župan Občine in svetnik SLS Jurij Kavčič predlagal, naj se v nakup vključi Občina.

Župan Gašper Uršič je večkrat poudaril, da Občina denarja za nakup in obnovo nima. Na računu ima sicer dovolj likvidnostnih sredstev, vendar tovrstna investicija pomeni umik drugih postavk oziroma zmanjšanje le teh. Župan s svojo skupino svetnikov meni, da občina neprimerno bolj potrebuje upravljavski načrt in informacijski center za arheološko najdišče Divje babe. Boljšo rešitev vidi v ureditvi skupnega sprejemno-informacijskega centra za vse turistične točke in objekte v nekdanjem gasilskem domu.

Včerajšnja razprava na seji se je razvila v prid predlagateljem, ki verjamejo, da si Franja vendarle zasluži svoj lastni sprejemni center. Za urejanje tega bo potrebno investirati okvirno 150.000 evrov v obnovo gostinskega objekta Pasice, med 50.000 in 60.000 eur za obnovo parkirišča pred objektom ter okvirno 150.000 evrov za urejanje dostopa do glavne ceste. Vire za obnovo stavbe bo Občina Cerkno iskala v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo. Obnova parkirišča pred objektom je bila sicer že načrtovana za leto 2020, a bo z nakupom ponovno zamaknjena. Enaka usoda zdaj čaka tudi analizo stanja cest na Cerkljanskem, ki je bila predvidena za leto 2021, odkup zemljišča za novo avtobusno postajo, urejanje vrtca, cest in javnih površin, selitev zdravstvene postaje, zagotavljanje stanovanj za mlade ter obnovo in namensko urejanje obstoječih stavb v občini.

 

 

***

Vir fotografije: Visit Cerkno