logo

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNO 05

admin Javne razgrnitve, Novice, Obvestila

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da je župan s sklepom sprejel stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno in okoljskega poročila (v nadaljevanju SD 05 OPN), ki je potekala v času od 19.04.2021 do vključno 21.05.2021. Sprejeta stališča se upošteva pri pripravi predloga SD 05 OPN.

Sklep s sprejetimi stališči je objavljen na povezavi.