Stališča do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Stališča do pripomb in predlogov, podanih na Javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno podrobneje v spodnji povezavi.