Stališča do pripomb in predlogov k javno razgrnjenem dopolnjenem osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje P7-Prod

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejema župan Občine Cerkno

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV K JAVNO RAZGRNJENEM DOPOLNJENEM OSNUTKU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA UREDITVENO OBMOČJE P7-PROD

Občina Cerkno je na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju javno razgrnila dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN) za območje P7-Prod za 30 dni, in sicer od 26.05.2009 do 24.06.2009. Javna razgrnitev je potekala v sobi št. 7 – “Služba za urejanje prostora in varstvo okolja”, ki se nahaja v stavbi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, dne 10.06.2009, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Na javni obravnavi, ki se je pričela ob 17. uri ter zaključila ob 17 uri in 20 minut so bili prisotni:

  • Župan Jurij Kavčič, Janez Rupnik, Gašper Mohorič – Občina Cerkno,
  • Tomaž Kmet – Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

V času javne razgrnitve ter javne obravnave predloga OPPN za območje P7-Prod ni bilo podanih nobenih pripomb oziroma predlogov.

Št. 350-0002/2008-20
Cerkno, dne 8. septembra 2009

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič