cerkno_vcc_1

Srečanje “Ej, ta mladi, kaku bi?”

admin Novice

Občina Cerkno in župan Gašper Uršič vabita vse mlade in zainteresirane na srečanje “Ej, ta mladi, kaku bi?”, ki bo potekalo v petek, 22. 2. 2019 ob 19:30 v dvorani Večnamenskega centra Cerkno.

Na srečanju bomo predstavili, kako je v Sloveniji na lokalni ravni organiziran mladinski sektor, pogledali kaj se je na tem področju dogajalo v preteklosti in pričeli s prvimi koraki za ustanovitev komisije za mlade.

Komisija za mlade bo delovala kot posvetovalno telo župana in bo skrbela za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v občini, pripravila lokalni program za mladino in spremljala njegovo izvajanje, sledila nacionalnim smernicam na področju mladine, obravnavala problematike mladih in pripravljala pobude za njihove rešitve, spremljala delovanje občinske uprave na področjih mladinskega sektorja in obravnavala druga vprašanja, povezana z mladino.

Dogovorili se bomo tudi, kako bo občina oz. komisija v naslednjih letih komunicirala z mladimi in pozvali vse mlade, ki si želijo sodelovati, da se nam pridružijo.

Želimo, da se mladinska politika v Cerknem oblikuje po načelu: Mladi za mlade.

Vljudno vabljeni!