novice_2021_spot_svetovanje_v_cerknem

SPOT svetovanje Goriška – svetovanja ponovno na voljo tudi v Cerknem

admin Novice

S septembrom 2021 bodo svetovanja s področja podjetništva ponovno na voljo tudi v Cerknem, in sicer vsak torek med 8.00 in 15.00 uro, v spodnji predavalnici v Večnamenskem centru Cerkno (VCC), Bevkova 22, Cerkno. Za osebno svetovanje se lahko naročite na tina.lisac@icra.si ali 040 315 335.

Na voljo so osnovna svetovanja za mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike z naslednjih področij:

  • priprave poslovnih načrtov,
  • marketinga,
  • vodenja podjetij,
  • gospodarskega in statusnega prava,
  • upravljanja s človeškimi viri,
  • družbene odgovornosti podjetij in socialnega podjetništva,
  • internacionalizacije podjetij,
  • državnih spodbud in drugih področij, povezanih s podjetništvom.

Poleg pomoči pri registracijskih ter elektronskih postopkih preko portala SPOT nudimo tudi strokovno pomoč svetovalcev.

V okviru SPOT svetovanje GORIŠKA zagotavljamo izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja (informiranje, svetovanje, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks), skrbimo za povezovanje različnih institucij in vzpostavljamo partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. Evidentiramo tudi potrebe na lokalni in regionalni ravni, poročamo o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij ter skrbimo za splošno promocijo podjetništva na regionalnem in lokalnem nivoju. Točke SPOT Svetovanje torej nudimo širok obseg storitev, ki so potencialnim podjetnikom in podjetnikom v pomoč pri dvigu konkurenčnosti na trgu.


Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
logo-spot-rs-eu-icra