logo-obcina-cerkno

SPOROČILO ZA JAVNOST, 27. 3. 2020

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Občinski štab civilne zaščite deluje v ožjem sestavu. Imamo še vedno težave pri dobavi zaščitne opreme s strani državni rezerv, ampak smo s skupnimi močmi in sodelovanjem s sosednjimi občinami in gospodarstvom našli alternativne poti za dobavo dezinfekcijskih sredstev za prostore in maske, ki so bile dobavljene danes in v začetku naslednjega tedna. Zaščitno opremo smo najprej razdelili izvajalcem pomoči na domu in nekaterim posameznikom, ki skrbijo za starejše sokrajanke in sokrajane.

Morebitne potrebe po nujni oskrbi lahko občanke in občani še naprej sporočate prek številke 051 880 220, ki deluje vsak dan, razen ob nedeljah, med 9:00 in 13:00.

Prek rednih videokonferenc med občinami Cerkno, Idrija in Tolmin, Zdravstvenim domom Idrija ter večjimi zaposlovalci (ETA Cerkno, Kolektor, Hidria, Lindab) skrbimo za reden pretok informacij glede zaščitne opreme, dobaviteljev, varnosti ter zdravja občank in občanov.

Po uradnih informacijah je na Cerkljanskem še vedno zaznana samo 1 okužba s koronavirusom. Skupaj poskrbimo, da tako ostane in še vedno ostanimo doma. Čim bolj omejimo neposredne socialne stike in dosledno izvajajmo higienske ukrepe, predvsem umivanje in razkuževanje rok ter skrbimo za higieno kašlja. Izogibajte se tudi prostočasnim dejavnostim, pri katerih bi tvegali poškodbo.

Prvi prostovoljci so tudi že začeli z dostavami humanitarne pomoči, za kar se jim zahvaljujemo. Pri spodbujanju medsosedske pomoči so se aktivirali tudi člani območnega združenja vojnih veteranov.

Center za krepitev zdravja je podaljšal ure nudenja psihološke pomoči občankam in občanom, ki jim je na voljo od ponedeljka do petka med 8:00 in 18:00 na telefona 05 37 34 246 in 051 399 777 in po e-pošti ckz@zd-idrija.si.

Psihiatrična bolnišnica Idrija – prva psihološka pomoč za ljudi v stiski: 041 463 801 (vsak delovnik med 9:00 in 12:00) ter informativno – svetovalni telefon za ljudi s težavami v odnosu do alkohola in njihove svojce: 05 37 34 381 (vsak delovnik med 14:00 in 15:00).

V trenutni situaciji se je dobro zavedati in si ves čas ponavljati, da je nastala situacija samo začasna. Ne gre za trajno stanje. Če si to ponavljamo, lažje zdržimo. Obrnimo te trenutke in izkoristimo čas, ki ga imamo. Za telefonske pogovore, za branje, za izobraževanje ali pa mogoče samo za počitek. Dobro nam gre in skupaj poskrbimo, da nam bo šlo še naprej.

Gašper Uršič
župan

gasper.ursic@cerkno.si