novice_2018_cps_razprava

Sodelovanje Cerkljanov pri pripravi Celostne prometne strategije

admin Novice

Javne razprave o Celostni prometni strategiji (CPS), ki je potekala v ponedeljek, 5. aprila 2018 se je udeležilo lepo število občanov in občank in s tem pokazalo, da želijo aktivno soustvarjati prihodnost prometa in mobilnosti v občini Cerkno.

Javna razprava je bila namenjena predstavitvi osnutka analize stanja mobilnosti v občini in različnih poti možnega razvoja mobilnosti v prihodnosti (tako imenovanih scenarijev). Pri pripravi osnutka analize in scenarijev je strokovna skupina med drugim upoštevala tudi rezultate ankete, pa intervjuje s ključnimi deležniki v občini.

Predstavitvi analize stanja mobilnosti je sledila razprava,  v kateri so udeleženci podali par predlogov dopolnitev, med drugim to, da bi se bilo še posebej potrebno osredotočiti na obravnavo mestnih vpadnic, problematične točke bi bilo treba izpostaviti na DRSI, glede na vse povedano pa so se udeleženci strinjali, da bi bilo ključno določiti prioritete ukrepov, tako na občinskih kot državnih cestah. Udeleženci so načelno potrdili ustreznost analize stanja.

V nadaljevanju dogodka so bili predstavljeni štirje možni scenariji razvoja mobilnosti: od ničelnega scenarija, ki preprosto nadaljuje sedanje trende, do scenarija, ki optimizira motorni promet, pa scenarija, ki podpira ter spodbuja hojo in kolesarjenje,  in ne nazadnje do scenarija, ki optimizira tri glavne oblike trajnostne mobilnosti  – javni potniški promet, hojo in kolesarjenje, ob zmanjšani rabi motoriziranega prometa, ki hkrati manj obremenjuje okolje.  V razpravi o prednostih in pomanjkljivostih posameznih scenarijev so udeleženci med drugim strinjali, da je najprimernejši drugi predstavljen scenarij, ki predvideva razvoj učinkovite lokalne mobilnosti, istočasno pa bi ta scenarij moral bolje upoštevati mobilnost med mestom in vasjo. Posebej pa je bila izpostavljena problematika parkirišč za kolesa, omejitve prometa, zmanjševanja hitrosti, umestitve parkirišč zunaj naselji in čimprejšnja ureditev dela Gorenjske z Močnikovo ulico, ter vključevanje čim konkretnejših predlogov v nadaljnji razvoj CPS.

Javna razprava o scenarijih je bila namenjena temeljitemu razmisleku o možnih poteh prihodnjega razvoja mobilnosti in o posledicah, ki jih posamezne poti prinašajo. S to razpravo so pripravljavci CPS skušali povečati ozaveščenost o bolj trajnostnih rešitvah mobilnosti, hkrati pa dobiti odzive in mnenja občanov o tem, ali in kako so take rešitve sprejemljive in izvedljive v praksi. Razprava o scenarijih pa je bila tudi nekakšna priprava za oblikovanje vizije mobilnosti v občini, ki bo naslednji korak v pripravi CPS. »Kakšno mobilnost v občini želimo in kako bi to dosegli?«  – o tem bomo Cerkljanke in Cerkljani razpravljali na naslednji javni razpravi in s tem sooblikovali vizijo – temeljni element Celostne prometna strategije.

Javna razprava, ki bo hkrati delavnica za pripravo vizije razvoja mobilnosti za CPS bo potekala v sredo, 9. maja 2018, s pričetkom ob 17.30 uri, v prostorih Osnovne šole Cerkno.

Več informacij o celovitem poteku priprave Celostne prometne strategije je na voljo tudi na informativni zloženki NA TEJ POVEZAVI.