cesta

Smernice nadaljnjega dela občine Cerkno

admin Novice

Na 5. seji občinskega sveta Občine Cerkno so svetniki podprli proračun za leto 2019, ki med drugim vsebuje finance za načrtovanje projektov, ki bodo izvedeni v letih 2020/21, predvideno subvencijo za otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v vrtec in ne bodo sprejeti. Hkrati je predvideno tudi iskanje rešitev za umestitev ter izvedbo novega vrtca, ki bi razrešila dolgoletno problematiko pomanjkanja prostora in začetek urejanja šolskega kompleksa.

Predlog proračuna za leto 2020 je bil utemeljeno zavrnjen, saj zaradi slabih izkušenj pri izvedbi preteklih projektov, pri katerih se je začetna cena investicije bistveno povišala, vsi svetniki pričakujejo transparentne predstavitve projektov, realne časovnice ter finančno konstrukcijo.

Vsekakor je to smer, ki jo moramo vsi skupaj zasledovati!

Želja župana občine Cerkno je, da bo proračun za leto 2020 potrjen pred decembrom letošnjega leta.

Na tem mestu se zahvaljujem za konstruktiven prispevek vseh svetniških skupin in odborov, ki so aktivno pristopili k sooblikovanju proračuna za leto 2019 ter 2020. V naslednjih letih imamo željo po še večjem prispevku občanov pri predlogih za izboljšanje naše skupnosti predvsem pri izvedbi participativnega proračuna, ki je še vedno predviden za leto 2020.

Gašper Uršič, župan