Seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2013

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi 5. odstavka 24. člena in 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil 7.8.2013 objavljen na spletni strani Občine Cerkno, na oglasni deski Občinske uprave Občine Cerkno ter na radiu Odmev, Občinska uprava Občine Cerkno objavlja
SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM.