Seznam upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2008

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

OBČINA CERKNO
OBČINSKA UPRAVA

Številka: 3523-0002/2008-02
Datum: 26.08.2008

Na podlagi 5. odstavka 24. člena in 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil dne 26.06.2008 objavljen na spletni strani Občine Cerkno, Občinska uprava Občine Cerkno objavlja

SEZNAM UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Zap.št. Ime in priimek upravičenca Naslov Št. članov gospodinjstva
1. Zoran Gaberšček Zakriž 1, Cerkno 4
2. Vera Bevk Dolenji Novaki 6, Cerkno 3
3. Pirih Tanja Jazne 9, Cerkno 3
4. Damijan Pirih Platiševa 27, Cerkno 2

Stanovanja se bodo upravičencem dodeljevala v najem postopoma, odvisno od števila članov gospodinjstva in razpoložljivih stanovanj.

Upravičenci bodo skladno s tem seznamom pisno pozvani k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec iz seznama ne odzove na poziv, se črta iz seznama upravičencev.

Direktor občinske uprave:
mag. Martin Raspet