Seznam prejemnikov in višina dodeljenih sredstev – malo gospodarstvo 2018

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Objavljamo sestavo komisije, seznam prejemnikov in višino dodeljenih ter izplačanih nepovratnih finančnih vzpodbud za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 4.11.2017 do 5.11.2018:

Sestava komisije, ki je odločala o dodelitvi sredstev: Petra Borovinšek, Vojko Zidarič, Nataša Močnik, Peter Lahajnar, Radovan Lapanja, Metod Razpet in Franc Lahajnar.

Prosilec Namen Višina dodeljenih in izplačanih sredstev v EUR
M-čistex čistilni servis Mateja Mavri s.p.,
Platiševa ulica 29, Cerkno
samozaposlitev 1.200,00
Gostinstvo Špela Bevk s.p. ,
Gorenji Novaki 23, Cerkno
samozaposlitev 1.200,00
Orodjarstvo Tomaž Česnik s.p.,
Šebrelje 30, Cerkno
samozaposlitev 1.200,00
Organizacija dogodkov, poučevanje in umetniško ustvarjanje, Mojca Frlic s.p.,
Podlanišče 15, Cerkno
samozaposlitev 1.200,00
Stotnkar, obdelava kovin, d.o.o.,
Cerkljanski Vrh 16, Cerkno
recertifikacija 1.000,00