Sanacija degradirane brežine ob Platiševi ulici v Cerknem

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno oddaja javno naročilo po odprtem postopku, objavljeno na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS. V skladu z določili Zakona o javnih naročilih – ZJN-2 (UL RS št. 128/06, št. 16/08, 19/10, 18/11) naročnik vabi vse, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, da predložijo svojo pisno ponudbo za izvedbo »Sanacije degradirane brežine ob Platiševi ulici v Cerknem« po zahtevah razpisne dokumentacije.