logo-obcina-cerkno

[REFRENDUM] Pravica do uporabe plakatnih mest

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15), objavljam

P O G O J E
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
NA OBMOČJU OBČINE CERKNO
ZA REFERENDUM O ZAKONU O VODAH

 

  1. Občina Cerkno bo skladno s 1. odstavkom 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, zagotovila organizatorjem volilne kampanje brezplačna plakatna mesta v naselju Cerkno na samostojnih panojih.
  2. Po krajevnih skupnostih izven naselja Cerkno se zagotavljajo plakatna mesta na avtobusnih postajališčih in posameznih javnih objektih v dogovoru s predsednikom krajevne skupnosti, na čigar območju se bo plakatiranje vršilo.
  3. Občina Cerkno bo na podlagi 2. odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, nudila organizatorjem volilne kampanje proti plačilu tudi dodatna razpoložljiva plakatna mesta, upoštevajoč prostorske možnosti in predloge organizatorjev.
  4. Vloge organizatorjev volilne kampanje se zbirajo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ki koordinira in odredi ustrezna plakatna mesta skladno z možnostmi in zahtevami posameznih organizatorjev volilne kampanje.
  5. V primeru spora odloča Odbor za javne finance, proračun in investicije pri Občinskem svetu Občine Cerkno.

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l. r.