Razpisna dokumentacija “Obnova LC 043110 Dolenji Novaki – Razpotje”

admin Javna naročila, Javna naročila, razpisi in objave

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 04.09.2014, pod številko objave JN8965/2014, objavila obvestilo o naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14) za »Obnova LC 043110 Dolenji Novaki-Razpotje«.