Razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 2004

admin Javna naročila, razpisi in objave, Javni razpisi

Na podlagi določil Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št.26/95 in št. 31/97) objavlja Občina Cerkno RAZPIS za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.