novice_2020_covid_19_klicne_stevilke_za_prebivalce

Psihosocialna pomoč in usmeritve Uprave RS za zaščito in reševanje

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Iz ZD Idrija so sporočili, da je aktivirana psihološka podpora splošni javnosti/občanom v času soočanja s širjenjem novega koronavirusa.

Psihološka pomoč v obliki kratkih, razbremenilnih pogovorov je organizirana v okviru Zdravstvenega doma Idrija, nudili jo bosta psihologinji Centra za krepitev zdravja. Na voljo bosta vsak delovni dan med 9:00 in 16:00 na telefonskih številkah 05 37 34 246 ali 051 399 777 in na elektronskem naslovu: ckz@zd-idrija.si.

Usmeritve za zaščito
Pripravili: NIJZ, MZ, UKC LJ in URSZR

1. Prevozi oseb Pogosto brisanje volana z razkužilom;
Pogosto umivanje rok;
Vsakemu potniku pred vstopom v taksi taksist da navadno masko, potnik si jo nadene in jo nosi ves čas vožnje.
ZAŠČITNA MASKA
2. Pogrebna podjetja Prevzem pokojnika na domu, potrebna je kompletna zaščita, FFP2/3, predpasnik z rokavi / zaščitni plašč, očala, rokavice FFP2/3
OČALA
PREDPASNIK/ZAŠČITNI PLAŠČ
NITRILNE ROKAVICE
3. Center za pomoč na domu 1.     Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus:
*Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko;
*Pri dostavi hrane – ni posebne zaščite;
*Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni higienski ukrepi – umivanje rok.
2. Pomoč ostalim, ne okuženim osebam – ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje.
KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II
KIRURŠKA MASKA IIR
ROKAVICE
4. Zavetišča za brezdomce Več dezinfekcijskih sredstev, striktno spoštovanje in izvajanje umivanja rok in ne dotikanja obraza z rokami. DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
5. Rdeči križ, Karitas,
otali prostovoljci za delo na terenu
1. Splošno:
*Ob stiku z bolnikom – naj le ta nosi navadno zaščitno masko tip IIR;
* Sicer upoštevanje socialne distance in higiene rok – pogosto umivanje / razkuževanje rok.
2. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus:
*Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko;
*Pri dostavi hrane – ni posebne zaščite;
*Pri osebno pomoči, negi –maska IIR in poostreni higienski ukrepi –  umivanje / razkuževanje rok.
3. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam- ni posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok –  umivanje / razkuževanje;
KIRURŠKA MASKA NA ELASTIKO TIP II
KIRURŠKA MASKA IIR
ROKAVICE
6. Pekarne Ni potrebne posebne zaščitne opreme.
Delajo naj samo zdrave osebe. Ob delovnem procesu naj poskušajo vzdrževati socialno distanco več kot 1,5m, brez združevanja več ljudi na enem mestu v zaprtem prostoru in striktno umivanje rok.
Ob prodaji izdelkov se za prodajalca upošteva princip za trgovino.
/
7. Občinska uprava Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če to ni možno, se priporoča zaščitna maska IIR z vizirjem ali maska IIR in zaščitna očala. KIRURŠKA MASKA IIR
ZAŠČITNA OČALA
8. Prostovoljne gasilske enote Gasilska zaščitna oprema in maska IIR MASKA IIR
9. Šole in vrtci Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni proces /
10. Trgovine z živili Vzpostaviti socialno distanco med zaposlenimi in kupci in striktno spoštovati umivanje rok.
Če to ni mogoče – npr. blagajne, se delavci zaščitijo s kirurško masko IIR in navadnimi plastičnimi očali. Masko morajo menjavati na 2 uri, očala se po 8 urnem delovniku prebrišejo.
ROKAVIC DELAVCI NE POTREBUJEJO!
KIRURŠKA MASKA IIR
NAVADNA PLASTIČNA ZAŠČITNA OČALA
11. Prostovoljci za varstvo otrok na domu Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov. Brez dodatne zaščitne opreme. /

OPOZORILA/PREDLOGI:

  • VSE ZAŠČITNE OZIROMA KIRURŠKE MASKE TIP IIR, TIP II JE TREBA MENJATI NA 2 URI OZIROMA TAKOJ, KO POSTANEJO VLAŽNE ALI VIDNO UMAZANE!