Prva vgradnja vodomera

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila, Vodooskrba

Skladno z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno (Ur. l. RS, št. 63/16) izvede montažo vodomera, razen zemeljskih in ureditvenih del (ureditev jaška), upravljavec oziroma s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljen izvajalec, na stroške uporabnika.

Podrobneje o tem na tej povezavi.