Župana občin Gorenja vas – Poljane in Cerkno sta v petek z Direkcijo RS za ceste sopodpisala projektno nalogo za projektiranje ceste Hotavlje-Kopačnica-Podpleče-Planina.

Projektiranje ceste Hotavlje – Kopačnica

admin Novice

Župana občin Gorenja vas – Poljane in Cerkno sta v petek z Direkcijo RS za ceste sopodpisala projektno nalogo za projektiranje ceste Hotavlje-Kopačnica-Podpleče-Planina, ki bo služila kot obvoz v času gradnje 4. razvojne osi na odseku Cerkno – Sovodenj – Trebija.