novice_2014_prizgite_sveco_manj

Prižgite svečo manj!

admin Novice

Če boste prižgali svečo manj, boste prispevali k čistejšemu zraku in zmanjšanju količine odpadkov. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vas poziva, da se z odgovornim ravnanjem tudi letos pridružite njihovi akciji Ali bi tudi letos prižgali svečo manj? je sestavni del prednostne naloge celotne Evrope s ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov.

vOdpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. Odpadne nagrobne sveče se ne smejo mešati z drugimi odpadki, drobiti ali stiskati. Na pokopališčih je potrebno za njihovo zbiranje zagotoviti posebne zabojnike. Zagotavljanje recikliranja odpadnih materialov iz nagrobnih sveč prispeva k ohranjanju naravnih virov in preprečevanju emisij v okolje zaradi nevarnih snovi, ki nastajajo pri razpadanju ali sežiganju PVC, ki je v Sloveniji najbolj uporabljan material za izdelavo ohišij nagrobnih sveč.

Ob tem seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, četudi se ga da predelati. Zato v EU ostaja poglavitni cilj na področju odpadkov preprečevanje njihovega nastajanja. To zahteva tudi spremembo našega razmišljanja in navad, saj pri kupovanju izdelkov običajno ne razmišljamo o tem, da bo nakup ali del tega nakupa prej ali slej končal med odpadki. Zato spodbujajmo ljudi k razmišljanju, da odpadki nastajajo pri vsakem našem početju in da količino odpadkov lahko zmanjšujemo sami, tudi pri nagrobnih svečah. Če boste ob letošnjem dnevu mrtvih prižgali kakšno svečo manj, vam predniki ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to hvaležni.

Vir: MKO