Preklic obveznega prekuhavanja – vodovoda Otalež in Plužnje

admin Vodooskrba

Občina Cerkno obvešča uporabnike priključene na javna vodovoda Plužnje in Otalež, da sta kontrolna vzorca potrdila zdravstveno ustreznost pitne vode. Zato ukrep prekuhavanja ni več potreben.