novice_2020_covid_19_pravilno_ravnanje_z_odpadki

Pravilno ravnanje s potencialno nevarnimi odpadki

admin Koronavirus COVID-19, Novice

Pojavilo se je zelo smiselno vprašanje, kako v izrednih razmerah, ko je razglašena epidemija koronavirusa, ravnati z uporabljenimi robčki, rokavicami in maskami za enkratno uporabo v gospodinjstvih?

Z njimi ravnajte kot s potencialno infektivnimi. Najvarneje za vse, tako za obolele osebe, osebe v njihovi neposredni bližini in nenazadnje tudi za delavce Komunale, ki bodo odpadke zbirali s smetarskim vozilom, je, da se tovrstni odpadki zbirajo ločeno v plastičnih vrečkah.

Priporočamo, če je le mogoče, da vrečko od znotraj in od zunaj poškropimo s 70 % etanolom in tesno zapremo. Ta bo viruse dezaktiviral v manj kot minuti. Vrečko odložimo v zelen zabojnik za mešane komunalne odpadke.

V kolikor bodo s strani države podana drugačna navodila za ločeno zbiranje infektivnih odpadkov, vas bomo o tem pravočasno obvestili in temu primerno organizirali tudi komunalno službo.

(skladno s Tehničnim poročilom Svetovne zdravstvene organizacije in slovenske GZS).