Poziv za predlaganje kandidatov – MKČI

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija šteje devet članov:

– tri predstavnike ustanoviteljic, od katerih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje Občina Idrija dva, Občina Cerkno pa enega,

– tri predstavnike delavcev zavoda,

– tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih sta dva občana Občine Idrija, eden pa občan Občine Cerkno.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta ustanoviteljic.Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujeta ustanoviteljici izmed bralcev, včlanjenih v knjižnico.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Občina Cerkno poziva k podaji predlogov za predstavnika ustanoviteljice in predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti za Svet zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.

Predloge, ki naj vsebujejo ime in priimek, naslov kandidata ter njegovo telefonsko številko, se lahko pošlje na elektronski naslov obcina@cerkno.si ali po pošti na Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, najkasneje do 25.8.2017.