Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje predstavnikov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

Poziv društvom in drugim nevladnim organizacijam za predlaganje predstavnikov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije. V skladu z določili novega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. št. 20/2011) so med člani Razvojnega sveta regije (RSR) tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen RSR je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji.