Poziv interesentom za ugodna posojila Javnega sklada RS za regionalni razvoj

admin Javna naročila, razpisi in objave, Obvestila

V nadaljevanju vas želimo obvestiti, da bo Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju besedila: Regionalni sklad) na podlagi Poslovnega in finančnega načrta za leto 2007 in sicer v roku meseca in pol do dveh mesecev objavil Javni razpis za podjetniške projekte (v nadaljevanju besedila: javni razpis), na katerega se bodo lahko prijavile vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko (v nadaljevanju besedila: podjetja).