Novica_Območje Betne štale_arhiv Občine Cerkno

Površina ”Betne štale” primerna za gradnjo stanovanj

admin Novice

V središču Cerknega si Občina Cerkno in Krajevna skupnost Cerkno delita javno površino, ki jo domačini poznajo kot območje nekdanje Betne štale. Ta zaradi neurejenega dostopa zaenkrat še ni v uporabi, ponuja pa eno od možnosti za izgradnjo večstanovanjskega objekta. Gradnja v tem delu Cerknega je namreč mogoča takoj z ureditvijo lastništva in pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

Glede na izražene potrebe v anketi o stanovanjski problematiki, ki je bila izvedena v mesecu februarju 2020, je urejanje stanovanj ena od prioritetnih investicij za razvoj kraja. K reševanju problematike je Občina Cerkno že pristopila in namerava uporabiti vse postopke pridobivanja ustreznih zemljišč za gradnjo, za katere ima pravico uporabe Krajevna skupnost Cerkno. Občina je preverila možnosti izvedbe gradnje: Prva se kaže v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS, ki ima možnost investicije na komunalno opremljenih parcelah v lasti Občine Cerkno. Stanovanjski sklad je že izrazil interes za gradnjo. Razpis trenutno ni odprt, sledijo pa razpisi v prihodnjih letih. Druga možnost je ustanovitev stanovanjske zadruge s strani Občine Cerkno, kjer bi Občina v večstanovanjski objekt investirala s pomočjo članov  – posameznikov, ki bi stanovanja kupili vnaprej ter imeli možnost odločanja o kvadraturi posameznih stanovanj in standardu opreme. Za vodenje projekta je Občina že našla izkušenega izvajalca.

Na območju Betne štale je glede na trenutno sprejet Občinski prostorski načrt možna gradnja do 15 stanovanj, odvisno od velikosti, urejanje parkirišča z 18 parkirnimi mesti, otroškim igriščem in dodatno javno zeleno površino. V območju obstoječih blokovskih naselij pa Občina Cerkno ni lastnik vseh zemljišč, ki bi bila potencialno primerna za izgradnjo večstanovanjske stavbe. Hkrati bi bilo v primeru gradnje najprej treba urediti dostope do teh parcel.

***

Vir fotografije: Arhiv Občine Cerkno