novice_2018_cps_razprava

Povabilo občanom na javno razpravo za pripravo CPS občine Cerkno

admin Novice

Spoštovani,

Občina Cerkno pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS), ki bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določila CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da pri njeni pripravi sodelujete občanke in občani.

Prva javna razprava je kot posvetovalno srečanje  pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov potekala v četrtek, 5. aprila v Večnamenskem centru Cerkno, v Cerknem. Izdelana je analiza stanja in različni scenariji razvoja mobilnosti v občini Cerkno, oboje je bilo predstavljeno na nedavni javni razpravi.

Sedaj je na vrsti oblikovanje vizije razvoja mobilnosti in pri tem je ključno tudi sodelovanje občanov.

Vabimo vas k sodelovanju pri pripravi Celostne prometne strategije in na naslednjo javno razpravo, ki bo hkrati delavnica za oblikovanje vizije razvoja mobilnosti za Celostno prometno strategijo in  bo potekala v sredo, 9. maja, s pričetkom ob 17.30 uri, v Osnovni šoli Cerkno.

Verjamemo, da bomo s povezovanjem in sodelovanjem pomembno prispevali h kakovostnejši CPS in k bolj učinkoviti, cenejši, dostopnejši in čistejši mobilnosti za vse občane in občanke ter obiskovalce naše občine.

Soodločajte o prometu in mobilnosti v občini. Udeležite se javne razprave, kjer bomo skupaj oblikovali vizijo razvoja mobilnosti za Celostno prometno strategijo občine Cerkno.

Več o Celostni prometni strategiji tudi na informativni zloženki v priponki in na spletni strani Občine Cerkno.

Vabljeni.

Občina Cerkno in pripravljalci CPS: LOCUS d.o.o. in ICRA d.o.o. Idrija